Articles Posted in the " rulo toàn từ " Category

  • Rulo Từ

    Rulo Từ

    Cấu tạo của Rulo từ Rulo từ là một dạng biến thể của nam châm vĩnh cửu có hình trụ tròn cấu tạo giống với quả lô chủ động của hệ thống băng tải nhưng bên trong được gắn thêm nhiều lớp nam châm đất hiếm hoặc  nam châm ferrite có..