Articles Posted in the " mua nam châm vĩnh cửu " Category

  • Nam Châm Vĩnh Cửu

    Nam Châm Vĩnh Cửu

    Nam châm vĩnh cửu là gì? Nam châm vĩnh cửu là một loại nam châm có từ tính vĩnh viễn nếu hoạt động trong môi trường nhiệt độ cho phép, được cấu tạo từ các vật liệu từ cứng. Ngược lại, nam châm điện lại chỉ sinh từ tính khi..