Articles Posted in the " máy tuyển từ khô " Category

  • Máy tuyển từ khô

    Máy tuyển từ khô

    Máy tuyển từ khô là loại máy thường được sử dụng trong công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất thực phẩm, gốm sứ… Máy có nhiệm vụ loại bỏ sắt trong hỗn hợp vật liệu một cách tự động và liên tục với công suất lớn. Máy tuyển từ..


  • Máy Tuyển Từ

    Máy Tuyển Từ

    Máy tuyển từ là gì? Máy tuyển từ là một sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp khai khoáng và các ngành công nghiệp chế biến. Máy tuyển từ dùng để lọc (loại bỏ) sắt trong hỗn hợp vật liệu (hay có thể hiểu là máy..


DMCA.com Protection Status