Articles Posted in the " giá nam châm phẳng " Category

  • Nam Châm Phẳng

    Nam Châm Phẳng

    Cấu tạo và công dụng của nam châm phẳng Nam châm phẳng là một dạng của nam châm vĩnh cửu được thiết kế để treo trên bề mặt băng tải nhằm mục đích hút – loại bỏ sắt lẫn trong vật liệu. Tùy vào nhu cầu mà kích thước nam châm..