Articles Posted in the " băng tải cao su lõi thép " Category

  • Băng tải cao su lõi thép

    Băng tải cao su lõi thép

    1. Đặc điểm của băng tải cao su lõi thép Băng tải cao su lõi thép là loại băng tải thường được sử dụng cho dây chuyền tải nặng, có chiều dài lớn (> 500m). Gồm nhiều lõi cáp thép được xếp theo chiều dọc với khoảng cách các sợi..