Articles Posted in the " Nam châm đất hiếm hình nhẫn " Category

  • Nam Châm Đất Hiếm Hình Nhẫn

    Nam Châm Đất Hiếm Hình Nhẫn

    Nam châm đất hiếm hình nhẫn là gì? Nam châm đất hiếm hình nhẫn là một dạng của nam châm đất hiếm bao gồm nhiều loại, cũng giống như nam châm viên và nam châm dạng khối, loại thông dụng nhất là Neodymium (NdFeB), được kết hợp từ 3 chất Neodymium,..