Articles Posted in the " Nam châm đất hiếm dạng khối " Category

  • Nam Châm Đất Hiếm Dạng Khối

    Nam Châm Đất Hiếm Dạng Khối

    Nam châm đất hiếm dạng khối là gì? Nam châm đất hiếm dạng khối là loại nam châm vĩnh cửu (nam châm trắng dạng khối) có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu, nếu Quý khách cần kích thước đặc biệt thì chúng tôi vẫn đặt hàng sản..


DMCA.com Protection Status