Articles Posted in the " Nam châm đất hiếm dạng khối " Category

  • Nam Châm Đất Hiếm Dạng Khối

    Nam Châm Đất Hiếm Dạng Khối

    Là loại nam châm vĩnh cửu (nam châm trắng dạng khối) có nhiều kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu, nếu Quý khách cần kích thước đặc biệt thì chúng tôi vẫn đặt hàng sản xuất bình thường. Cũng giống như nam châm đất hiếm dạng viên, nam châm..