Articles Posted in the " Băng Tải Từ Dạng Treo " Category

  • Băng Tải Từ Dạng Treo

    Băng Tải Từ Dạng Treo

    Băng tải từ dạng treo là gì? Băng tải từ dạng treo bản chất là 1 nam châm phẳng (hoặc nam châm điện) kết hợp với 1 dây chuyền băng tải, nó có thể coi là biến thể của nam châm phẳng treo trên mặt băng tải nhằm tự động..