Articles Posted in the " Máy Tuyển Từ Ướt " Category

  • Máy tuyển từ ướt

    Máy tuyển từ ướt

    1. Kết cấu cơ bản của máy tuyển từ ướt Máy tuyển từ ướt hay còn gọi là máy phân tách từ tính dạng thùng từ vĩnh cửu kiểu ướt chủ yếu bao gồm 6 bộ phận: thùng tròn, trục thùng, trục  bàn trải, hệ từ, thùng, bộ phận truyền..